Tag: „Elena”

Święta Elena od pieniążków

Nazywany nowym Tarkowskim Zwiagincew każe tytułowej bohaterce – pielęgniarce, wybrać pomiędzy dwoma pacjentami: mężem i wnukiem. Wszechmogąca Elena nie cofnie się przed niczym, byle tylko zachować ciągłość gatunku.