Tag: fantazja

rozwój: mogę wszystko

Rozwój: Mogę wszystko

Chcesz, aby twoje zamiary przerodziły się w czyny? Naucz się odróżniać konstruktywne wizje
od toksycznych fantazji.

Wyobraźnia działa non stop!

Albert einstein powiedział: „wyobraźnia jest ważniejsza nawet od wiedzy”. Dlaczego? Bo wiedza jest ograniczona, a wyobraźnią można ogarnąć cały świat.

Bo fantazja jest od tego

Jeśli Jaś nauczy się kreatywnego myślenia – Jan będzie miał lepszy start
w dorosłość. Pomysł i twórcze podejście liczą się dziś bardziej niż kwalifikacje.