Tag: flashmob

Małgorzata Rejmer: Geje i ryby

Najpierw mieliśmy być osobami niesprawiającymi żadnego wrażenia, przechadzającymi się przy fontannie w centrum Bukaresztu w celach konwersacyjno – rekreacyjnych, a potem, na znak o charakterze gwizdu, należało położyć się na ziemię i minutę leżeć.