Tag: gesty między partnerami

Budowanie bliskości w związku

Wszyscy jej pragniemy i wszyscy się jej boimy. Czasem mylona jest z seksem. A przecież ma znacznie szerszy wymiar. Często niedoceniana. Albo demonizowana. Jak stworzyć prawdziwą bliskość w związku?

Prawdomówne gesty – lekcje mowy ciała

W miarę rozwoju człowieka jako gatunku do przekazywania myśli i emocji zaadaptowaliśmy
język. Ale mowy ciała nie zapomnieliśmy nigdy. Do dziś, gdy coś się nam podoba, nasze źrenice
rozszerzają się, a twarz rozciąga w uśmiechu. Nasze ciała mówią często za nas lepiej, niż potrafi-libyśmy przekazać za pomocą języka.