Tag: kolejki do domów dziecka

Kryzys w domach dziecka

Prawo dziecka do życia w rodzinie wynika z międzynarodowego i polskiego prawa, m. in. z Konwencji o prawach dziecka, preambuły ONZ oraz z przepisów Konstytucji.