Tag: komunikacja pozawerbalna

Przyjazna mowa ciała

Gesty, które towarzyszą naszym wypowiedziom, są naturalne
i niezależne od nas. Można je jednak w pewnym stopniu
kontrolować, a przynajmniej świadomie unikać tych źle
odbieranych, agresywnych, a wzmacniać gesty pozytywne,
zachęcające do kontaktu. Po co? By jednać sobie ludzi
i łatwiej się z nimi dogadywać. Zwłaszcza gdy czeka nas
ważne wystąpienie, przemówienie lub sytuacja, w której
będziemy skupiać na sobie uwagę grupy.