Tag: Kontrym spektakl

Kontrym

Inspiracją do stworzenia tej sztuki była postać Bolesława Kontryma „Żmudzina” – (1898-1953) kombryga Armii Czerwonej, oficera Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, majora Wojska Polskiego, cichociemnego, żołnierza Armii Krajowej. O ile życiorys Kontryma wydaje się skomplikowany i zawiły, także jego śmierć pozostaje tajemnicą. Po czteroletnim śledztwie Kontrym zostaje skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego m. st. Warszawy na karę śmierci. Lecz nie znane jest miejsce pochówku.