Tag: „Kraina wódki”

Mo Yan, Kraina wódki

Upojenie: Mo Yan, Kraina wódki

Mo Yana nie było na liście „żelaznych” kandydatów do literackiego Nobla. Wyróżnienie go jest więc już kolejnym dowodem na to, że owa lista ma charakter spekulacyjny.