Tag: Michał Czernecki

Nasza klasa

Cienie i duchy przeszłości, tym razem wywołał w teatrze na Woli Tadeusz Słobodzianek. Czy to są duchy? Czy może nadal żywi ludzie – my (?). „Nasza klasa” to spektakl przedstawiający trudne i splątane losy ośmiorga osób – Polaków i Żydów, uwikłanych w równie skomplikowane dzieje świata. Łączy ich przynależność do jednej klasy. Razem się uczą, bawią, siedzą w ławkach. Potem dorastają, są sąsiadami. Kochają się. Mordują.