Tag: Mieczysław Karłowicz

4. Letni Festiwal Nowego Miasta

Podczas 4. Letniego Festiwalu Nowego Miasta oprócz prezentacji znanych dzieł polskich kompozytorów odbędzie się również światowe prawykonanie „Koncertu na fagot i orkiestrę smyczkową op. 5” Witolda Rowickiego. Zabrzmi także skomponowana dla orkiestry Warsaw Camerata z okazji Roku Czesława Miłosza „Lituania” Romualda Twardowskiego oraz ciągle jeszcze mało znana „Scena dramatyczna” na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową Antoniego Stolpego.