Tag: „Między kadrami. Fotografie Zofii Chomętowskiej z Polesia 1925-1939”