Tag: Międzynarodowy festiwal Improwizacji tańca SIC!

Międzynarodowy festiwal Improwizacji Tańca SIC!

6. Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Tańca SIC!

Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Tańca SIC! to festiwali w całości poświęcony improwizacji tańca współczesnego i improwizacji w tańcu współczesnym. SIC! to występy światowych artystów (Boris Charmatz), projekcje filmów dokumentalnych (Instalacja Williama Forsythe/Lectures from Improvisation Technology/Solo) oraz wykłady i dyskusje.