Tag: mieszane, sezonowe owoce

Minta: jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu

Choroba przy wspólnym stole, czyli o tym, jak jeść z kim ciężko chorym.|Choroba przy wspólnym stole, czyli o tym, jak jeść z kim ciężko chorym.|Choroba przy wspólnym stole, czyli o tym, jak jeść z kim ciężko chorym.|Choroba przy wspólnym stole, czyli o tym, jak jeść z kim ciężko chorym.