Tag: Mjanma

Czym jest szczęście w Birmie

Po pół wieku rządów dyktatury wojskowej, Mjanma – niegdyś najzamożniejszy po Filipinach kraj Azji Południowo-Wschodniej – stała się jedną z najuboższych na świecie. Birmańczycy ciągle borykają się z przerwami w dostawie prądu, czy brakiem wody pitnej i produktów spożywczych z powodu suszy lub ulewnych deszczy monsunowych. Dalecy są jednak od narzekań i marazmu.