Tag: „Ogród mojego ojca”

Ogród mojego ojca

Planete+ Doc Film Festival: Ogród mojego ojca

Peter Liechti po latach wkracza do domu swoich starzejących się rodziców, aby sportretować ich 60-letnią, opartą na tradycyjnym modelu podziału ról, relację. Jego obraz „Ogród mojego ojca” (Szwajcaria, 2013) jest jednym z filmów sekcji „Historie intymne” 10 Planet + Doc Film Festiwal.