Tag: pro. Jan Strelau

Wykłady otwarte prof. Jana Strelaua we Wrocławiu

Jakie czynniki odpowiadają za kształtowanie naszego temperamentu? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza Regulacyjna Teoria Temperamentu autorstwa profesora Jana Strelaua, który zainauguruje cykl wykładów otwartych we wrocławskim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.