Tag: problem z koordynacją ruchową

Zaburzenia integracji sensorycznej: na czym polegają?

Zaburzenia integracji łatwo rozpoznać u osoby dorosłej. Ktoś, kto notorycznie tłucze szklanki, talerze, jest niezorganizowany w swoich ruchach – z pewnością ma problem z integracją. Nadpobudliwość też zwykle jest efektem zaburzeń integracji. Osoba uznawana za „niespokojnego ducha” musi często dostarczać sobie dużo bodźców i ciągle poszukiwać nowych.