Tag: problemy z wymową

Gdy dziecko sie jaka

Gdy dziecko się jąka

Kiedy dziecko się jąka, pojawia się pytanie – czy i kiedy odpowiednio zareagować? Jąkanie się jest problemem, z którym trudno sobie poradzić, ale nie oznacza wcale, że życie osoby jąkającej się musi trudne i pełne problemów. Tego typu wada wymowy nie musi bowiem spychać osób na margines życia społecznego.

Nieposłuszny język

To, czy bez przeszkód komunikujemy się z otoczeniem, gwarantuje nam dobre samopoczucie, samorealizację, nawet szczęście. Tak jest od najwcześniejszych lat. Dzieci, które nie potrafią mówić lub robią to źle, odsuwane są na margines grupy lub rodziny. W takich wypadkach konieczna jest pomoc logopedy.