Tag: profesja

Każdy czyli nikt

Kim jestem? Dla jednych odpowiedź jest oczywista, innym odkrywanie tego zajmuje całe życie, staje się jego sensem. W jaki sposób tożsamość wpływa na nasze samopoczucie? Wspiera w walce ze stresem czy raczej jest stresu przyczyną? Czy dziś warto być „kimś”? I co to
w ogóle znaczy – zastanawia się coach Grzegorz Mędza.