Tag: przemysł turystyczny

Skąd czerpiemy informacje o podróżowaniu?

W ankiecie przeprowadzonej w kwietniu i maju bieżącego roku portal Agoda.com zapytał ponad 5,5 tys. użytkowników z całego świata, jakie źródła informacji uważają za najbardziej wiarygodne przy planowaniu podróży. Większość badanych wybrała internet.

Barcelona, Hiszpania

Najlepsze państwa dla turystyki

Szwajcaria, Niemcy i Austria znalazły się na czele raportu na temat przemysłu turystycznego przygotowanego przez World Economic Forum.