Tag: przyczyny stresu

Skala stresu wg Thomasa Holmesa i Richarda Rahe

Słynna lista 44 najbardziej stresujących w życiu sytuacji została stworzona przez dwóch psychiatrów badających zjawisko stresu. Każdemu wydarzeniu przypisali konkretną liczbę jednostek stresowych. Zdaniem Holmesa i Rahe istnieje silna zależność między siłą stresora a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę. Kiedy łączna siła stresorów wynosi od 200 do 300 punktów, prawdopodobieństwo zachorowania w ciągu 2 lat na poważną chorobę wynosi 51 proc.

stres w pracy

Stres w pracy

Problem stresu zawodowego w Europie jest coraz bardziej powszechny i niepokojący. Stres w pracy może mieć negatywne skutki zdrowotne, a pośrednio wpływa także na bezpieczeństwo pracowników. Badania dotyczące stresu zawodowego Polaków przeprowadził w 2012 Instytut Medycyny Pracy. Co z nich wynika?