Tag: przyroda polska

Najpiękniejsze rzeki w Polsce

Konkurs Rzeka Roku 2014 Klubu Gaja jest formą popularyzowania działań społecznych podejmowanych dla promowania i zachowania walorów przyrodniczych i kulturowych polskich rzek. Jest to ciekawy sposób na odkrywanie miejscowych wartości, a także na zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności środowiskiem naturalnym w pobliżu. Szukamy rzek bliskich sercom ludzi, inspirujących lub tych z ciekawą historią. Zgłoś swoją rzekę do konkursu.