Tag: przyszłość człowieka

Z czego bierze się lęk o przyszłość?

Jednym z najsilniejszych stresorów jest lęk o przyszłość. Bardzo wielu ludzi, którzy na przykład stoją przed dokonaniem życiowej zmiany, formułują obawy: „co ze mną będzie?”, „czy to się uda?”, „jak ja sobie dam radę?”, „na pewno coś pójdzie nie tak!”. Kiedy przyjrzeć się tym obawom bliżej okazuje się, że nie dotyczą one przyszłości samej w sobie. Przecież tak naprawdę jej nie znamy. Obawy te dotyczą jedynie… naszych wyobrażeń o przyszłości. My nie znamy przyszłości, my ją jedynie antycypujemy!

NIEśmiertelni z urodzenia

Transhumanizm to idea, w myśl której ewolucja człowieka i rozwój technologii będą się coraz silniej splatać, aż w końcu powstanie nowy człowiek ulepszony o technologie. Przyszłość stawia trudne pytania. O wyzwaniach ery transhumanizmu będziemy rozmawiać w nowym cyklu z psychoterapeutą Wojciechem Eichelbergerem.