Tag: Psychological Science

Kto dobrze rozpoznaje ludzkie twarze? – badania

Istnieje przekonanie, że rozpoznawanie ludzkich twarzy jest ważną umiejętnością społeczną i nie wszyscy są w tym dobrzy. Po raz pierwszy przedstawiono dowody, że przyczyną tego, czy dobrze zapamiętujemy ludzkie twarze, jest sposób, w jaki mózg je spostrzega.