Tag: Radek Rychcik

"Część pierwsza: Bóg"

Teatr Nowy w Krakowie – Część pierwsza: Bóg

Jeżeli ktokolwiek czuje się na siłach, aby podjąć się sformułowania kilku tez na temat kondycji współczesnego człowieka, i dostrzega w tego typu działaniu choćby śladowy sens, z pomocą przyjdą mu rozmaite klisze i gotowce.