Tag: regresing

Odkryj swoje przeznaczenie

Praca z poprzednimi wcieleniami to propozycja dla osób, wobec których zawiodły inne metody terapii. Bo czasem trzeba się cofnąć do głębokiej przeszłości, by w jasnym świetle ujrzeć swoją teraźniejszość.