Tag: resilience

Na czym polega wrodzona odporność psychiczna

Adrian i Paweł znali się od dziecka. Mieszkali w niedużym miasteczku na tej samej ulicy. Wychowywali się w biedzie, obaj w rodzinach bez ojców. Mieli starsze rodzeństwo, ale ono nie było dobrym wzorem – zatargi z prawem, alkohol. Obaj chłopcy mieli trudności w nauce, wcześnie zaczęli wagarować.