Tag: reżyserka Weronika Szczawińska

Weronika Szczawińska: Trafia do serc i głów

Weronika Szczawińska jest ekspertem od teatru. Pisze i reżyseruje dobre sztuki, opowiada o scenie w licznych publikacjach i podczas wykładów. Bliska jest jej tematyka feministyczna i genderowa.