Tag: Robert Sternberg

3 składniki miłości

Znany amerykański psycholog Robert Sternberg jest autorem trójskładnikowej koncepcji miłości. Nie jest to już najnowsze odkrycie, ale cały czas trudno się z nim nie zgodzić i nie straciło swej aktualności. Do tej teorii zawsze można sięgnąć, jeśli chce się sprawdzić stan naszego uczucia.