Tag: rodzaje grup terapeutycznych

Techniki pracy terapeutycznej

Terapia Gestalt (2).Techniki pracy terapeutycznej

Podstawowym zadaniem terapii Gestalt jest poszerzenie świadomości, zwiększenie elastyczności, zdolności do rozpoznawania swoich własnych potrzeb, przyjmowania tego co naprawdę służy oraz odrzucania tego co dobre nie jest; zamiana tego co „muszę…, powinnam…, trzeba…, wypada…, wszyscy i zawsze tak robią…” w „CHCĘ i NIE CHCĘ”. Celem jest osiągnięcie równowagi ciała i umysłu oraz spójności w obszarze myśli, uczuć i zachowań.

Terapia grupowa ma wiele korzyści

Stwierdzenie, że człowiek jest istotą stadną wydaje się oczywiste. Izolacja, społeczne wykluczenie to jedne z najtrudniejszych doświadczeń życiowych. Żyjemy wśród innych, a niepowodzenia i frustracje w relacjach społecznych są źródłem cierpienia.