Tag: rodzina zastępcza

Nowa rodzina na emigracji

Polacy postrzegani są jako naród bardzo rodzinny. Chyba zresztą słusznie. Od najmłodszych lat słyszymy bowiem, że nikt nie zastąpi nam rodziny. Faktycznie, spotkania w gronie krewnych potrafią być piękne i wzbogacać nasze życie. Potrafią też jednak być powodem stresu i bólu. W takich momentach więzy krwi bardziej przypominają smycz – rodziny się nie wybiera, a jednak trzeba przy niej trwać. Jeśli postanowimy się oderwać, zazwyczaj płacimy za to ogromnym poczuciem winy.

Nowy rozdział dla domów dziecka

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z czerwca 2011 roku ma sprawić, że duże domy dziecka stopniowo zostaną zlikwidowane, w ich miejsce powstaną małe, środowiskowe placówki liczące do 14 dzieci. Mają do nich trafiać dzieci tylko powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

Lepsza rodzina zastępcza niż dom dziecka

Polski film dokumentalny z 1999 r. „Bidul” ukazuje losy kilkorga wychowanków domów dziecka : Ewy (28 lat), Kasi (26 lat), Piotra (28 lat) i Marty (31 lat) .Pierwsza trójka jest przykładem wychowanków, którym „się powiodło”, bo zdobyli wykształcenie i pracę, jednak poranieni emocjonalnie nie potrafią odnaleźć się w związkach uczuciowych.

Kiedy dziecko odnajduje nowych rodziców

Dziecko z zaburzeniami RAD potrafi zmienić spokojną rodzinę w pole walki. Chociaż to nie rodzice adopcyjni ponoszą odpowiedzialność za problemy dzieci, to jednak te, które doświadczyły zaniedbania, obwiniają swoją nową rodzinę.