Tag: rodzinne domy dziecka

Czym jest piecza zastępcza nad dzieckiem

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. wprowadza nowy podział sprawowania pieczy zastępczej, która dzieli się na rodzinną i instytucjonalną. Rodzinna piecza zastępcza może występować pod postacią rodziny zastępczej i rodzinnych domów dziecka.