Tag: rodziny zastępcze

Kryzys w domach dziecka

Prawo dziecka do życia w rodzinie wynika z międzynarodowego i polskiego prawa, m. in. z Konwencji o prawach dziecka, preambuły ONZ oraz z przepisów Konstytucji.

Czym jest piecza zastępcza nad dzieckiem

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. wprowadza nowy podział sprawowania pieczy zastępczej, która dzieli się na rodzinną i instytucjonalną. Rodzinna piecza zastępcza może występować pod postacią rodziny zastępczej i rodzinnych domów dziecka.

Zastępcza więź

Wielu ludziom wydaje się, że jak zabiorą dzieci z ich „strasznych rodzin”, dadzą serce i dom, to one będą wdzięczne i kochające. Niestety, recepta na bycie rodzicem zastępczym nie jest taka prosta – mówi Sylwester Soćko, dyrektor
Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa „Nasz Dom” w Warszawie.