Tag: rózga

Jak wychować dziecko: zimny wychów

W tej metodzie rózgę określa się mianem czarodziejskiej różdżki, a ocenę sześć z minusem piętnuje się jako złą. Do wygrania są spektakularne sukcesy wychowawcze. Do stracenia – dziecko.