Tag: różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn

Praca dla kobiet 50 +

Kobiety statystycznie pracują mniej, a także zarabiają gorzej niż mężczyźni. Dla osób w

wieku 50+ różnice te są coraz większe. Wśród kobiet w wieku 55-64 pracuje niespełna co

trzecia. Jakie są przyczyny takiej sytuacji? Gdzie należy szukać rozwiązań i możliwości?

Kobiety na rynku pracy

Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn

Dane GUS wskazują, że przeciętne zarobki kobiet i mężczyzn wykonujących ten sam zawód i zatrudnionych na takim samym stanowisku ciągle dość znacząco się różnią.