Tag: Ścianka wspinaczkowa

Wspinaczka skałkowa

Wspinaczka skałkowa

Wspinaczka skałkowa ma dwie ojczyzny – w Niemczech i w Anglii pod koniec XIX wieku zaczęto się wspinać sportowo. Od wspinaczki wysokogórskiej różni się miejscem, gdzie się ją uprawia, i rodzajem używanego sprzętu.