Tag: seksizm

W pułapce bycia „sexy”

Seksizm to pogląd, który głosi, że kobiety i mężczyźni nie są równi. Co więcej, że to mężczyźni są lepsi od kobiet. I w związku z tym mogą je dyskryminować i kontrolować. Nie tylko w łóżku. Czym jest seksizm w praktyce i czy działa w obie strony, pytamy psychoterapeutę Michała Pozdała.

Stereotypy płciowe a seksizm

Stereotyp to przypisywanie jakiejś osobie bądź grupie osób właściwości na podstawie cech powierzchownych. Stereotyp płciowy odnosi się do wyobrażenia na temat mężczyzn lub kobiet przyporządkowującego im poszczególne cechy wyłącznie na podstawie ich płci.