Tag: siwe włosy

Nie można osiwieć w jedną noc!

Maria Antonina miała osiwieć w ciągu jednej nocy, poprzedzającej dzień, w którym została ścięta. Podobnie, jak 260 lat wcześniej Thomas More, który nie uznał legalności małżeństwa Henryka VIII i jego drugiej żony Anny Boleyn.