Tag: Sławomir Mrożek

Karnawal_Teatr_Polski

Karnawał, czyli pierwsza żona Adama – premiera Mrożka w Teatrze Polskim

W najnowszej sztuce Mrożka, której światowa premiera wpisuje się w cykl wydarzeń związanych ze stuleciem Teatru Polskiego w Warszawie, uderza przede wszystkim to, jak bardzo autor zmienił swoje spojrzenie na świat. Po udarze i związanej z nim afazji z trudem odzyskał zdrowie i zdolność tworzenia . W „Baltazarze” – dzienniku powstałym w trakcie choroby w ramach terapii – napisał, że nie należy oceniać go już w kontekście dawnych dzieł, ale patrzeć na jego sztukę dramatyczną od nowa. Nie oceniam więc dawnego Mrożka, przyglądam się uważnie nowemu.

Sławomir Mrożek: Opowiem zza grobu

Wielki dramaturg i prześmiewca absurdów zdobywa kolejne pokolenia młodych. Jest punktem odniesienia. Latarnią. Autorytetem. Wywiady z nim są jak walka z Muhammadem Alim. Kiedyś tłumaczył za Proustem, że rozmowa to pustoszenie siebie. Zamiast niej dostałem wywiad „jak z Mrożka”. Antywywiad. Leżąc na macie, po tych wszystkich intelektualnych prawych i lewych sierpowych, wciąż jeszcze podnosiłem głowę, żeby zadać kolejne pytanie. Aż Sławomir Mrożek
zechce ze mną skończyć.