Tag: „The Creator 1969-1973”

LEON THOMAS "The Creator: 1969-1973"

Leon Thomas: The Creator 1969-1973

Był tylko jeden taki głos. Podobnie, jak był tylko jeden wokalista, postrzegany jako pionier jazzowej awangardy (wyznaczanie nowych kierunków w muzyce najczęściej przypisuje się instrumentalistom).