Tag: Tomasz Taracha

Drugi pokój

Spektakl Unii Teatru Niemożliwego to studium wyobcowania i ukrytej agresji. Znieczulicy dnia codziennego, anonimowości blokowisk, samotności wśród bliskich.