Tag: trudna sztuka kmpromisu

Para wojowników – trudna sztuka kompromisu

Na jakie progi mogą natrafić partnerzy, z których każdy chce głównie działać? To postawa, którą się w naszych czasach wspiera. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna walczy o swoje. Są takie pary – wszystkim z zewnątrz wydaje się, że oni powinni się pozabijać, a okazuje że ta energia wojowania ich trzyma, dokądś ich prowadzi, bo jest twórcza. Nasuwa się jednak pytanie – jaka to energia?