Tag: trudności w nauce

Jak motywować dzieci do nauki

Odpowiednia motywacja do nauki musi ona z wewnętrznego przekonania, że jest się w stanie opanować dane umiejętności i posiąść niezbędną wiedzę. By dzieci i nastolatki mogły zyskać tę pewność, konieczne jest odpowiednie nastawienie rodziców i otoczenia.

Trudnosci_w_nauce

Trudności w nauce

Badania angielskich naukowców wskazują, że do 10 procent populacji dzieci cierpi na specyficzne trudności w nauce, takie jak dysleksja, dysgrafia, autyzm, ADHD. To przekłada się na dwóch lub trzech uczniów w klasie.