Tag: tworzenie relacji miedzy rodzicami a dzieckiem

Jak działa mechanizm przywiązania

Więź ma o wiele
szersze konotacje,
niż potocznie myślimy, utożsamiając ją z bliskością, miłością.
Bo to są efekty,
owoce więzi.
Nie doczekamy się ich, jeśli nie zbudujemy u dziecka przez
pierwsze lata jego
życia bezpiecznego
stylu przywiązania.
Jak to się robi?
– mówi psycholog
dziecięca Teresa
Jadczak-Szumiło