Tag: urodzenie wcześniaka

Wcześniaki: wojownicy wielkości dłoni

Małgosia patrzyła na zdjęcia Milenki wiszące w szpitalu, jedno zrobione tuż po porodzie (waga 560 g), drugie – rok później, i mówiła synkowi: „ona dała radę, my też damy!” Fotografie dzieci, którym udało się przeżyć, dają nieprawdopodobną siłę, by walczyć.

„Wcześniaki – wczoraj i dziś”.

Światowy Dzień Wcześniaka,17 listopada 2012 r.

W sobotę 17 listopada po raz drugi obchodzony będzie Światowy Dzień Wcześniaka. Z tej okazji Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom oraz Instytut Matki i Dziecka zorganizują wystawę pt. „Wcześniaki – wczoraj i dziś”. Otworzy ją Krajowy Konsultant ds. Neonatologii Pani Profesor dr hab. Ewa Helwich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz.

Przedwczesny poród

Przedwczesny poród

Z medycznego punktu widzenia ciąża uznawana jest za „donoszoną”, jeśli poród nastąpił nie wcześniej niż w 37. tygodniu. Poród przedwczesny to ten, który nastąpił między 20. a 37. tygodniem rozwoju płodu.

Urodzenie wcześniaka obniża samoocenę matki

Termin narodzin dziecka oraz zatrudnienie wiążą się z samooceną matki. Najniższa samoocena występuje u matek skrajnych wcześniaków i matek niezatrudnionych. Najwyższą samooceną charakteryzują się matki, które posiadają zarówno dziecko urodzone w terminie, jak i pracę.