Tag: więzi z ludźmi

Jak zmieni się w przyszłości polska rodzina?

– Będzie to rodzina patchworkowa – mówią uczestnicy debaty BUKOVINA THINKTANK RE-Aktywacja. Oznacza to grupę ludzi o różnych nazwiskach, bez tytułowania się „mamo”, „tato” czy „ciociu”. Idea rodzin obejmie przyjaciół i bliskich znajomych, z którymi będziemy spędzać więcej czasu niż z osobami, którymi łączy nas pokrewieństwo. Przestrzeń prywatna i publiczna będą traktowane wymiennie.

4 podstawy życia wśród ludzi

4 podstawy życia wśród ludzi

Trudno i smutno żyć samej, w izolacji, w osamotnieniu. Umiejętność przyjmowania wsparcia, poczucie przynależności, towarzyskość, zaufanie komuś bardziej doświadczonemu są potrzebne, by dobrze żyć wśród ludzi.