Tag: www.dolinapalacow.pl

Opera „Faust” po raz pierwszy w Polsce

Po prawie 200 latach, „Faust” Johanna Wolfganga Goethe’go zostanie wystawiony po raz pierwszy w Polsce w całości i w języku niemieckim w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.