Tag: wypalenie w ziązku

W związku bez miłości

Mają być ulgą, plastrem na zranione serce. Słodyczą, bo myślimy, że tak smakuje zemsta. Złożeniem siebie na ołtarzu miłości. Wiążemy się więc z kimś, kogo nie kochamy, w celu innym niż miłość albo z kimś, kto nas 
nie kocha, licząc, że pokocha. Czy osiągamy to, co zamierzone 
– zastanawia się Katarzyna Miller, psychoterapeutka.