Tag: wysiłek

Żeby się ruszało

Żeby nasze dziecko chciało się ruszać

Nie tylko niechęć do wysiłku fizycznego, ale brak chęci zaangażowania się w jakąkolwiek aktywność fizyczną, często wynikają z zaniedbań okresu wczesnodziecięcego.

Znajdź w sobie bohatera dnia

Znajdź w sobie bohatera dnia

Co czujesz rano po obudzeniu: radość i entuzjazm, czy nudę i przygnębienie? Od tego jak zaczniesz swój poranek, zależy cały dzień. A przecież każdy dzień jest wyjątkowy.