Tag: wysokie IQ

Inteligencja emocjonalna u liderów grup

Badania wskazują, że zdolność rozumienia emocji jest kluczowym wyróżnikiem ludzi, którzy są liderami nieformalnych grup. Zarządzanie strukturą nie wymaga tak wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej.